• Triết lý kinh doanh

+ Nâng cao uy tín công ty thông qua sản phẩm

+ Hoà thuận, hợp tác cùng phát triển

+ Vì một ngày mai tươi sáng hơn

  • Sứ mệnh

+ Xây dựng và phát triển trở thành một Công ty có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế về sản xuất khuôn mẫu, thiết bị phụ trợ, thiết bị công nghiệp.

+ Sản xuất ra các sản phẩm hoàn hảo nhất tới khách hàng với 3 nhất:

– Giá cả tốt nhất

– Chất lượng cao nhất

– Dịch vụ sau bán hàng uy tín nhất

  • Giá trị cốt lõi

+ Đối với Công ty

– Nhân viên là tài sản quý giá nhất của Công ty

– Luôn bán sự hài lòng chứ không chỉ bán sản phẩm đơn thuần

– “Văn hóa làm việc” là nền tảng cốt lõi tạo nên sự chuyên nghiệp

+ Đối với Nhân viên

– Trong công việc cần trung thực,  tận tụy, nhiệt huyết,

– Đoàn kết, thân ái, giúp đỡ đồng nghiệp

– Luôn xem mình là nguồn gốc của mọi công việc

– Khách hàng là người trả lương cho mình